AUTORIA / COMPRESSIÓ A DVD - BD

PROYECTOS DE AUTOR

 

Desde el DVD autoplay hasta el Blu-ray mas complejo, nos hacemos cargo de su proyecto siendo consecuentes con el producto que necesita.

DVD o Blu-ray para visionar, DVD o Blu-ray comerciales con navegación sencilla o compleja, si se ponem en contacto con nosotros podremos facilitarle un presupuesto del proyecto.

 

La autoria de DVD/BD inluye digitalización de audio y video, la programación de un menú básico, el diseño de pantalla y el volcado a DVD-R/BD-R.

 

 

PROJECTES D´AUTORIA

 

Desde´l DVD autoplay fins al Blu-ray més complex, ens fem càrrec del vostre projecte sent conseqüents amb el producte que necessiteu.
DVD o Blu-ray per visionat, DVD o Blu-ray comercials amb navegació senzilla o complexa, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè us fem un pressupost del projecte. 

L’AUTORIA de DVD/BD inclou la digitalització d’un àudio i un video, la programació d’un menú bàsic, el disseny de pantalla i el bolcat a DVD-R/BD-R.

 

 

TELECINE / ESCÀNER

TELECINE / ESCÀNER


El departament de telecine  està equipat per poder-vos oferir la transferència de pel.lícules de 35m/m, 16m/m., 9 1/2 m/m, Super 8m/m. i 8m/m. a qualsevol format ja sigui PAL, NTSC o HD.
Els nostres equips d’última generació permeten l’escanejat de pel.lícules frame a frame en alta definició proporcionant la màxima qualitat en la digitalització SD o HD a 1080p sense retallar la imatge i protegint l’original.
Els escanejats de diapositives i fotografies es realitzen seguint els mateixos estàndard de qualitat.

 

TELECINE/ESCANER

 

El departamento de telecine está equipado para poder ofrecer la transferencia de peliculas de 35m/m, 16m/m, 9 1/2 m/m, super 8 m/m o cualquier formato ya sea PAL, NTSE, O HD.

Nuestros equipos de última generación permiten el escaneado de peliculas frame a frame en alta definición proporcionado la máxima calidad en la digitalización DF o HD a 1080 p sin recortar la imagen i protegiendo el original.

Los escaneados de diapositivas y fotografias se realizan siguiendo los mismos estandards de calidad.

EDICIÓ VíDEO

EDICIÓ VíDEO

 

Disposem de sales de postproducció equipades amb els sistemes més estandaritzats de la indústria per poder realitzar des del muntatge més senzill fins la postproducció més complexa tant en PAL, com en NTSC o HD.

 

EDICION DE VIDEO

 

Disponemos de salas de postproducción equipadas con los sistemas más estandarizados de la industria para poder realizar desde el montaje más sencillo hasta la postproducción más compleja tanto en PAL, como NTSC o HD.

SUBTITULACIÓ VÍDEO / DVD / BD

SUBTITULACIÓ VÍDEO / DVD / BD

 

Disposem dels equips i els millors professionals per realitzar el procès complert de subtitulat.
El subtitulat en diferents idiomes i l’accessibilitat dels continguts audiovisuals a persones invidents o sordes és cada cop més imprescindible i us proporcionarà un valor afegit als continguts que necessiteu, per això us oferim els serveis de subtitulació i d’audiodescripció.
És indiferent el format de difusió dels vostres continguts, us crearem el subtítol o l’audiodescripció i l’adaptarem a qualsevol dels canals de distribució que vulgueu utilitzar, HD, SD, DVD, BD, TDT, Teletext, etc...

 

SUBTITULACIÓN VIDEO / DVD / BD

 

Disponem de los equipos y los mejores profesionales para realizar el proceso completo de subtitulado.

El subtitulado en diferentes idiomas y la accesibilidad de los contenidos audiovisuales a personas invidentes o sordas es cada vez más imprescindible y os proporcionará un valor añadido a los contenidos que necesita, por eso les ofrecemos los servicios de subtitulación y autodescripción.

Es indiferente el formato de difusión de vuestro contenidos, crearemos el subtitulo o la autodescripción y la adaptaremos a qualquiera de los canales de distribución que deses utilizar, HD, SD, DVD, BD, TDT, teletexto, etc.....

ÀUDIO

AUDIO

Som conscients de la importància del so en les produccions i per això us oferim tot el que necessiteu perquè la banda sonora de la vostra producció estigui a l’alçada de les circumstàncies.
Ens encarreguem de qualsevol projecte de producció o postproducció de so, així com de les sincronitzacions i de la gravació de locutors, música i efectes.

 

INSERCIÓ D’ÀUDIO A PARTIR D’ARXIU WAV, AIFF

INSERCIÓ D’ÀUDIO AMB CODIFICACIÓ DOLBY E

CODIFICACIÓ DTS I DOLBY AC3 5.1 o 2.0

CONVERSIÓ D’ÀUDIO STEREO A PSEUDO 5.1

 

AUDIO

Somos conscientes de la importancia del sonido en las producciones y por eso os ofrecemos todo lo que  necesite porque la banda sonora de vuestra producción este a nivel de las circunstancias.

Nos encargamos de cualquier proyecto de producción o postproducción de sonido, así como de las sincronizaciones de música y efectos.

 

INSERCION DE AUDIO A PARTIR DE ARCHIVOS DE WAV, AIFF

INSERCIÓN DE AUDIO CON CODIFICACIÓN DOLBY E

CODIFICACIÓNN DTS Y DOLBY AC3 5.1 O 2.0

CONVERSIÓN DE AUDIO ESTEREO A PSEUDO 5.1